Problem spalania odpadów, popularnie zwanych śmieciami, dotyczy głównie osiedli domów jednorodzinnych oraz kamienic posiadających własne ogrzewanie. Nasze domowe instalacje nie są przystosowane do spalania śmieci. Nie są wyposażone w żadne urządzenia do oczyszczania spalin, a temperatura spalania jest zbyt niska, aby bezpiecznie spalać substancje szkodliwe zawarte w odpadach. Niskie temperatury panujące w domowych piecach powodują, że w trakcie spalania wydziela się wiele trujących związków chemicznych. Dymy wydobywające się z domowych kominów zawierają między innymi: dioksyny i furany, tlenki węgla, nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne związki fluoru, tlenki azotu, metale ciężkie, dwutlenek siarki, chlorowodór i cyjanowodór.

 

Kominy naszych domów są niskie, co oznacza, że wszystkie wydobywające się z nich gazy (dymy ze spalania) opadają niedaleko naszych domów:

  • powodując, że powietrze, którym oddychamy pełne jest szkodliwych substancji,
  • przenikając do gleby, gdzie są kumulowane w roślinach.

Pomyśl o tym, jak często jesz warzywa z własnego ogródka myśląc, że są zdrowe, bo przecież nie używasz żadnych środków ochrony roślin?

 

Szkodliwe substancje wydobywające się z kominów domowych są również bardzo niebezpieczne dla naszego układu oddechowego i odpornościowego, gospodarki hormonalnej organizmu. Są powodem rozwoju licznych chorób nowotworowych. Wydaje nam się, że płacimy mniej, ale to tylko pozory, najwyższą cenę za naszą głupotę – nie bójmy się tego słowa – płacą nasze dzieci i bliscy, nieodwracalnie tracą zdrowie.

 

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. plastikowych butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów do powietrza emitowane są rakotwórcze dioksyny. Ich toksyczny wpływ na ludzkie zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.

 

Akcja chorzowskiej Straży Miejskiej

Od roku 2016 Straż Miejska, wraz z pracownikiem firmy wykonującej pobór i badanie popiołów, przeprowadza kontrole palenisk w domach, mieszkaniach i w miejscach prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku wykrycia spalania odpadów strażnicy wystawiają sprawcy mandat, który może wynieść nawet 500 zł! Każde podejrzenie spalania odpadów można zgłosić Straży Miejskiej dzwoniąc pod nr alarmowy 986 lub 32 241-61-45.

 

7 kwietnia 2017 r. sejmik województwa śląskiego podjął uchwałę „antysmogową". Uchwała ta wprowadza od 1 września 2017 roku zakaz stosowania:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
  • paliw, w których udział masowy węgla brunatnego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%;
  • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

 

Ponadto od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje zakaz eksploatacji instalacji (kotłów) starszych niż 10 lat lub nieposiadających tabliczki znamionowej.
Pełna treść uchwały dostępna jest na stronie Sejmiku wybierając sesję nr V/36 z dnia 7 kwietnia 2017r.

 

Dofinansowanie Urzędu Miasta do ekologicznego ogrzewania

Urząd Miasta Chorzów udziela dofinansowania do zmiany „kopciuchów" na bardziej ekologiczne ogrzewanie. Osoby, które uzyskały już takie dofinansowanie również mogą, po 15 latach, ubiegać się o dofinansowanie na wymianę już zużytego urządzenia grzewczego. Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą i regulaminem dofinansowania na stronie chorzowskiego BIP, regulamin uwzględnia wymogi uchwały „antysmogowej". Informację można uzyskać również dzwoniąc do Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii - 32 416 54-13 lub osobiście w urzędzie (pok. 413).

 

plakat