Szanowny Właścicielu Nieruchomości
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, Twoim obowiązkiem jest złożenie nowej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

Niżej zamieszczone formularze deklaracji służą wyłącznie do złożenia tego dokumentu w formie papierowej, a jedynie ułatwiają ich elektroniczne wypełnienie. Złożenie deklaracji w formie elektronicznej następuje wyłącznie za pośrednictwem platformy EPUAP - kliknij tutaj, gdzie znajduje się stosowny formularz deklaracji.

Druki deklaracji obowiązujące w poszczególnych latach:

 

Przed wypełnieniem każdego z formularzy elektronicznych należy je najpierw zapisać na dysku swojego komputera.

Deklaracja - formularz edytowalny - od 01.01.2024r.

Deklaracja do wypełnienia ręcznego - od 01.01.2024r.

Deklaracja - formularz edytowalny - od 01.03.2023r. do 31.12.2023r.

Deklaracja do wypełnienia ręcznego - od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Deklaracja - formularz edytowalny - od 01.01.2023r. do 28.02.2023r.

Deklaracja - formularz edytowalny - od 01.03.2022r. do 31.12.2022r.

Deklaracja do wypełnienia ręcznego - od 01.03.2022r. do 31.12.2022r.

Deklaracja do wypełnienia elektronicznego - od 01.01.2022r. do 28.02.2022r.

Deklaracja do wypełnienia ręcznego - od 01.01.2021r. do 28.02.2022r.

Załącznik ZS do deklaracji od 01.01.2021r.

Załącznik ZS do deklaracji do wypełnienia elektronicznego - od 01.01.2021r.

Deklaracja - formularz edytowalny - od 25.03.2020r. do 31.12.2020r.

Deklaracja do wypełnienia ręcznego - od 25.03.2020r. do 31.12.2020r.

Deklaracja do wypełnienia ręcznego - od 01.09.2017r. do 24.03.2020r. 

 

Wszyscy właściciele nieruchomości korzystający z zamieszczonych na tej stronie deklaracji proszeni są o wydrukowanie, ręczne podpisanie wypełnionej deklaracji i dołączenie klauzuli informacyjnej.

Klauzula informacyjna

 

Pozostałe pliki do pobrania:

Ulotka dotycząca segregacji odpadów - w języku ukraińskim

Gazetka Nasz Hasiok 2013

Plakat na temat segregacji

Plakat na temat spalania odpadów

Ulotka na temat spalania odpadów str. 1

Ulotka na temat spalania odpadów str. 2

Kalendarz rok 2016

Kalendarz rok 2017

Kalendarz rok 2018

Kalendarz rok 2019

Kalendarz rok 2020

Kalendarz rok 2021

Kalendarz rok 2022

Kalendarz rok 2023

Kalendarz rok 2024