Informacja na temat aktualnych stawek opłaty za odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Chorzowa.

 

Opłata dla mieszkańców, czyli dla nieruchomości zamieszkałych, jest uzależniona od ilości osób mieszkających w danej nieruchomości oraz od tego, czy osoby te prowadzą segregację odpadów:

  • jeżeli mieszkaniec segreguje odpady stawka opłaty wynosi 33,90 zł za osobę na miesiąc,
  • podwyższona stawka opłaty, jeżeli mieszkaniec nie segreguje odpadów wynosi 67,80 zł za osobę na miesiąc.

 

Opłata dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie nieruchomości zamieszkałych - zależy od wielkości pojemników na odpady komunalne, ich ilości oraz częstotliwości opróżniania. O wyborze tych danych decyduje przedsiębiorca.

Wielkość pojemnika na odpady zmieszane Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady są segregowane Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady nie są segregowane
120 litrów 22,80 zł 45,60 zł
240 litrów 45,60 zł 91,20 zł
1100 litrów 209,00 zł 418,00 zł

 

Wielkość pojemnika na papier

Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady są segregowane Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady nie są segregowane
60 litrów 11,40 zł 22,80 zł
pojemnik lub worek 120 litrów 22,80 zł 45,60 zł
240 litrów 45,60 zł 91,20 zł
360 litrów 68,40 zł 136,80 zł
1100 litrów 209,00 zł 418,00 zł

 

Wielkość pojemnika na tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe

Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady są segregowane Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady nie są segregowane
60 litrów 11,40 zł 22,80 zł
pojemnik lub worek 120 litrów 22,80 zł 45,60 zł
240 litrów 45,60 zł 91,20 zł
360 litrów 68,40 zł 136,80 zł
1100 litrów 209,00 zł 418,00 zł

 

Wielkość pojemnika na szkło

Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady są segregowane Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady nie są segregowane
60 litrów 11,40 zł 22,80 zł
pojemnik lub worek 120 litrów 22,80 zł 45,60 zł
240 litrów 45,60 zł 91,20 zł
360 litrów 68,40 zł 136,80 zł
1100 litrów 209,00 zł 419,00 zł

 

Wielkość pojemnika na bioodpady

Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady są segregowane Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady nie są segregowane
60 litrów 11,40 zł 22,80 zł
pojemnik lub worek 120 litrów 22,80 zł 45,60 zł
240 litrów 45,60 zł 91,20 zł
360 litrów 68,40 zł 136,80 zł
1100 litrów 209,00 zł 418,00 zł

 

Podstawa prawna: Podane stawki opłat zostały ustanowione:

Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr LXVI/1027/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. - treść

Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr LVIII/937/2023 z dnia 2 lutego 2023 r. - treść

Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr LV/895/2022 z dnia 27 października 2022 r. - treść

Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XLV/752/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. - treść

Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XLIV/730/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. - treść dostępna tutaj

Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XXIX/495/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. - do zapoznania tutaj

Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XIX/322/20 z dnia 27 lutego 2020r., którą można przeczytać tutaj

Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XXXVII/672/17 z dnia 25 maja 2017r., z którą można zapoznać się tutaj

Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XVI/308/15 z dnia 17 grudnia 2015r., którą można znaleźć tutaj