Mieszkańcy Chorzowa oraz przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie miasta mają możliwość odpłatnego zlecania odbioru odpadów remontowo-budowlanych, odpadów wielkogabarytowych i zielonych. Aby skorzystać z tej możliwości w Urzędzie Miasta Chorzów, w pokoju nr 28 należy wypełnić odpowiednie zlecenie. Po wprowadzeniu zlecenia do systemu (czas oczekiwania około 5 minut) usługę należy opłacić w kasie urzędu. Kontener zostanie podstawiony pod wskazany w zleceniu adres, w umówionym terminie. Jeżeli zlecający wybrał usługę wywozu gruzu w worku typu big-bag, worek zostanie przekazany bezpośrednio po opłaceniu usługi w kasie urzędu.

 

Dostępne wielkości kontenerów:

odpady remontowo-budowlane odpady wielkogabarytowe odpady zielone

worek typu big-bag o pojemności 1 m3 - 130,90 zł brutto

   
3,5 m3 - 352,00 zł brutto 3,5 m3 - 433,08 zł brutto 3,5 m3 - 345,60 zł brutto
5 m3 - 418,00 zł brutto 5 m3 - 536,33 zł brutto 5 m3 - 421,20 zł brutto
7 m3 - 462,00 zł brutto 7 m3 - 671,76 zł brutto 7 m3 - 540,00 zł brutto

Zlecenia można dokonać również za pomocą poniższego formularza. Kontener zostanie podstawiony w miejscu wskazanym w formularzu, po opłaceniu usługi na nr rachunku bankowego przesłany na adres mailowy zlecającego. 

 

Formularz zgłoszeniowy

Dane identyfikacyjne

Imię i Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu
Wpisz imię i nazwisko / Pełna nazwa podmiotu
PESEL / NIP
Wpisz PESEL / NIP
Adres zamieszkania / siedziby firmy
Wpisz adres zamieszkania / siedziby firmy
Numer telefonu
Wpisz numer telefonu
E-mail
Wpisz e-mail

Dane nieruchomości

Ulica
Wpisz ulicę
Numer budynku / lokalu
Wpisz numer budynku / lokalu
Kod pocztowy
Wpisz kod pocztowy
Miejsce ustawienia kontenera / worka typu big-bag
Wpisz miejsce ustawienia kontenera / worka typu big-bag
Opis dojazdu pojazdu do posesji
Wpisz opis dojazdu pojazdu do posesji

Zgłoszenie zapotrzebowania na kontener

Wybierz rodzaj odpadów
Wybierz rodzaj pojemnika
Wybierz rodzaj pojemnika
Wybierz rodzaj pojemnika
Liczba pojemników
Wpisz liczbę pojemników
Podatek
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Oświadczenie nie zostało zaakceptowane
Captcha   Odśwież Przepisz kod z obrazka

 

UWAGA
Kontenery na odpady są podstawiane wyłącznie na okres 7 dni roboczych. Każdy kolejny dzień pozostawania kontenera w miejscu wskazanym przez zlecającego powoduje, że musi on wnieść do Urzędu Miasta Chorzów opłatę dodatkową. Opłata ta wynosi 99,36 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień.

 

Poza płatną usługą odbioru i zagospodarowania wymienionych wyżej odpadów mieszkańcy nadal mają możliwość samodzielnego dowiezienia odpadów do Punktu PSZOK (SORCIK).
Punkt mieści się w Chorzowie, przy ul. Bytkowskiej 15 i działa:

  • w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 10:00 do 18:00,
  • we wtorki i czwartki w godzinach od 12:00 do 20:00
  • oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 16:00.

 

W kontenerach i workach przeznaczone na odpady remontowo-budowlane nie wolno umieszczać m.in. takich odpadów niebezpiecznych jak papa, azbest, wełna mineralna i inne. Umieszczenie tych odpadów spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty w wysokości 480,00 zł netto za 1 tonę odpadów. Na opłatę tą składają się następujące kwoty: koszt utylizacji odpadów 300,00 zł netto oraz koszt transportu 180,00 zł netto.

 

Przypominamy, że odpady remontowe pochodzące z gospodarstw domowych, które powstały w wyniku świadczenia usług remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych, powinny być odebrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą tą usługę.