Mieszkańcy Chorzowa oraz przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie miasta mają możliwość odpłatnego zlecania odbioru odpadów remontowo-budowlanych, odpadów wielkogabarytowych i zielonych. Aby skorzystać z tej możliwości w Urzędzie Miasta Chorzów, w pokoju nr 28 należy wypełnić odpowiednie zlecenie. Po wprowadzeniu zlecenia do systemu (czas oczekiwania około 5 minut) usługę należy opłacić w kasie urzędu. Kontener zostanie podstawiony pod wskazany w zleceniu adres, w umówionym terminie. Jeżeli zlecający wybrał usługę wywozu gruzu w worku typu big-bag, worek zostanie przekazany bezpośrednio po opłaceniu usługi w kasie urzędu.

 

Dostępne wielkości kontenerów:

odpady remontowo-budowlane odpady wielkogabarytowe odpady zielone

worek typu big-bag o pojemności 1 m3 - 158,00 zł

   
3,5 m3 - 325,93 zł 3,5 m3 - 401,00 zł 3,5 m3 - 320,00 zł
5 m3 - 387,04 zł 5 m3 - 496,60 zł 5 m3 - 390,00 zł
7 m3 - 427,78 zł 7 m3 - 622,00 zł 7 m3 - 500,00 zł

Zlecenia można dokonać również za pomocą poniższego formularza. Kontener zostanie podstawiony w miejscu wskazanym w formularzu, po opłaceniu usługi na nr rachunku bankowego przesłany na adres mailowy zlecającego. 

 

Formularz zgłoszeniowy

Dane identyfikacyjne

Imię i Nazwisko / Pełna nazwa podmiotu*
Wpisz imię i nazwisko / Pełna nazwa podmiotu
PESEL / NIP*
Wpisz PESEL / NIP
Adres zamieszkania / siedziby firmy*
Wpisz adres zamieszkania / siedziby firmy
Numer telefonu*
Wpisz numer telefonu
E-mail*
Wpisz e-mail
* pola wymagane

Dane nieruchomości

Ulica*
Wpisz ulicę
Numer budynku / lokalu*
Wpisz numer budynku / lokalu
Kod pocztowy*
Wpisz kod pocztowy
Miejsce ustawienia kontenera / worka typu big-bag*
Wpisz miejsce ustawienia kontenera / worka typu big-bag
Opis dojazdu pojazdu do posesji*
Wpisz opis dojazdu pojazdu do posesji
* pola wymagane

Zgłoszenie zapotrzebowania na kontener

Wybierz rodzaj odpadów
Wybierz rodzaj pojemnika
Wybierz rodzaj pojemnika
Wybierz rodzaj pojemnika
Liczba pojemników
Wpisz liczbę pojemników
Podatek
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Oświadczenie nie zostało zaakceptowane
Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) – tzw. RODO
Przyjmuję do wiadomości, że:
 1. administratorem moich danych osobowych jest Miasto Chorzów, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów, z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1;
 2. kontakt do inspektora ochrony danych: tel.: 32 416-54-32, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. moje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usługi odbioru odpadów remontowo-budowlanych, zielonych i wielkogabarytowych – art. 6 ust. 1 lit c) RODO, zgodnie z art. 6r ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 4. odbiorcą moich danych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania usługi jest Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o., ul. Bytkowska 15, 41-503 Chorzów;
 5. moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
 6. moje dane będą przechowywane do czasu zrealizowania i całkowitego rozliczenia zadania a następnie zarchiwizowane zgodnie z kat. archiwalną;
 7. mam prawo do dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia;
 8. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO mieszczącego się w Warszawie przy ul. Stawki 2;
 9. podanie moich danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi;
 10. moje dane osobowe nie będą służyć do profilowania.
Zgoda nie została zaakceptowana
Przepisz kod*Przepisz kod   Odśwież Przepisz kod z obrazka
* pola wymagane

 

UWAGA
Kontenery na odpady są podstawiane wyłącznie na okres 7 dni roboczych. Każdy kolejny dzień pozostawania kontenera w miejscu wskazanym przez zlecającego powoduje, że musi on wnieść do Urzędu Miasta Chorzów opłatę dodatkową. Opłata ta wynosi 9,26 zł za każdy rozpoczęty dzień.

 

Poza płatną usługą odbioru i zagospodarowania wymienionych wyżej odpadów mieszkańcy nadal mają możliwość samodzielnego dowiezienia odpadów do Punktu PSZOK (SORCIK).
Punkt mieści się w Chorzowie, przy ul. Bytkowskiej 15 i działa:

 • w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 10:00 do 18:00,
 • we wtorki i czwartki w godzinach od 12:00 do 20:00
 • oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 16:00.

 

W kontenerach i workach przeznaczone na odpady remontowo-budowlane nie wolno umieszczać m.in. takich odpadów niebezpiecznych jak papa, azbest, wełna mineralna i inne. Umieszczenie tych odpadów spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty w wysokości 570,00 zł brutto za 1 tonę odpadów. Na opłatę tą składają się: koszt utylizacji odpadów oraz koszt transportu.

 

Przypominamy, że odpady remontowe pochodzące z gospodarstw domowych, które powstały w wyniku świadczenia usług remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych, powinny być odebrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą tą usługę.