Jeżeli mieszkańcy Chorzowa posiadają odpady remontowo-budowlane pochodzące z przeprowadzanych własnoręcznie remontów powinni zlecić płatną usługę odbioru i zagospodarowania tych odpadów specjalistycznej firmie wywozowej.

Urząd Miasta Chorzów nie świadczy płatnych i bezpłatnych usług odbioru odpadów remontowo-budowlanych.

 

Poza płatną usługą odbioru i zagospodarowania odpadów poremontowych mieszkańcy mają także możliwość samodzielnego dowiezienia odpadów do Punktów PSZOK (SORCIK). Ilość oddanych w punkcie odpadów podlega limitowaniu - przyjęte będzie wyłącznie do 5 ton odpadów na rok z danego lokalu mieszkalnego. Osoba dostarczająca odpady do SORCIKa podaje pracownikowi punktu swoje imię i nazwisko i dokładny adres zamieszkania oraz jest obowiązana do udokumentowania swojej tożsamości i ponoszenia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Chorzowa.
Punkty SORCIK mieszczą się w Chorzowie, przy ul. Kaliny 1 oraz przy ul. Bytkowskiej 15 i działają w następujących godzinach:

  • w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 10:00 do 18:00,
  • we wtorki i czwartki w godzinach od 12:00 do 20:00
  • oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 16:00.

 

Przypominamy, że odpady remontowe pochodzące z gospodarstw domowych, które powstały w wyniku świadczenia usług remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych, powinny być odebrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą tą usługę.