Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

 

Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Chorzów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  1. Sortownia Odpadów, Zakład Przetwarzania i Utylizacji Odpadów, Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o., ul. Brzezińska, Chorzów.
  2. Instalacja do Produkcji Paliwa Alternatywnego ZPiUO, Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o., ul. Brzezińska, Chorzów.
  3. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, BM Recykling Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie.
  4. Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych LIPÓWKA II, ALBA MPGK Sp. z o.o., ul. Główna 144a, 42-530 Dąbrowa Górnicza.
  5. Regionalna kompostownia pryzmowa, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Świętochłowice, na terenie składowiska odpadów, rejon ul. Wojska Polskiego, 41-600 Świętochłowice.
  6. Kompostownia pryzmowa znajdująca się na terenie Składowiska Odpadów, Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o., ul. Laryszowska 1, 42-600 Tarnowskie Góry.
  7. Składowisko Odpadów, Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów, ul. Rybnicka, 44-100 Gliwice.
  8. Kompostownia pryzmowa, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Maciejkowice”, ul. Antoniów 1/1, 41-503 Chorzów.