Jednym z obowiązków ciążących na gminie w zakresie utrzymania czystości i porządku jest zapewnienie osiągnięcia określonych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, a także ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Poziomy wymagane do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym zostały określone przez:
● Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 2412),
● Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska 1 z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz.U. z 2021 poz. 1530)

 

Osiągnięte poziomy recyklingu

Poziomy osiągnięte przez miasto Chorzów oraz przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

 

W ROKU 2023

 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wyniósł:

32,67%

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł:

4,06%

 • stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do odebranych i zebranych odpadów komunalnych wyniósł:

0,07%

 • poziom składowania wyniósł:

15,39%

 Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości, pozostających poza gminnym systemem zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku

 

W ROKU 2022

 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wyniósł:

34,37%

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł:

2,77%

 • stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do odebranych i zebranych odpadów komunalnych wyniósł:

0,05%

 • poziom składowania wyniósł:

13,47%

Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości pozostającymi poza gminnym systemem zagospodarowania odpadów komunalnych-2022

 

W ROKU 2021

 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wyniósł:

25,85%

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł:

4,78%

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł:

99,52%

Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości pozostającymi poza gminnym systemem zagospodarowania odpadów komunalnych-2021

 

W ROKU 2020

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł:

56,00%

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł:

5,00%

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł:

100,00%

Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości pozostającymi poza gminnym systemem zagospodarowania odpadów komunalnych-2020

 

W ROKU 2019

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł:

64,00%

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł:

3,00%

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł:

100,00%

 

W ROKU 2018

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł:

68,80%

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł:

0%

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł:

99,64%

 

W ROKU 2017

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł:

34,67%

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł:

0%

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł:

99,81%

 

W ROKU 2016

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł:

27,73%

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł:

0%

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł:

99,64%

 

W ROKU 2015

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł:

31,21%

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł:

0%

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł:

99,80%

 

W ROKU 2014

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł:

30,18%

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł:

0,05%

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł:

100,00%

 

W ROKU 2013

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł:

23,69%

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł:

0,23%

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł:

100,00%

 

W ROKU 2012

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł:

24,77%

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł:

1,14%

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł:

100,00%