Szanowni Mieszkańcy,

 

informujemy, że od dnia 1 stycznia 2024 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 33,90 zł miesięcznie od osoby, w przypadku gdy odpady zbierane będą w sposób selektywny. Wprowadzona zmiana nie wymaga złożenia nowej deklaracji – stawki opłat zostaną przeliczone automatycznie w oparciu o dane z deklaracji obowiązującej na dzień 31.12.2023 r.

 

Uchwała nr LXVI/1027/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie uchwały nr LVIII/937/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawek opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Ponadto informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. obowiązywać będzie nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.