Przeterminowane leki w formie stałej (np.: tabletki, proszki) i płynnej (np. syropy) oraz odpady po iniekcjach wykonywanych w domu (zużyte strzykawki i igły) można oddawć w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych SORCIK, który mieści się przy ul. Bytkowskiej 15 w Chorzowie.

Leki można oddawać także w niżej wymienionych aptekach:

 1. Apteka, ul. Jubileuszowa 42
 2. Apteka "Bardzo Niskie Ceny", ul.Graniczna 15
 3. Apteka Pod Matką Boską, ul. Mazurska 16
 4. Apteka Melisa, ul. Ryszki 57
 5. Apteka na Złotym Rogu, ul. Wolności 78
 6. Apteka Pod Lwem, ul. Odrowążów 7
 7. Apteka 4 Pory Roku, ul. Wita Stwosza 13
 8. Apteka Lege Artis, ul. Grunwaldzka 1
 9. Apteka Hygieia, ul. Wolności 40/1
 10. Apteka Klonowa, ul. Klonowa 2
 11. Apteka Nowa Sieciowa, ul. Czempiela 8
 12. Aptek, ul. Filarowa 3
 13. Apteka, ul. Powstańców 26
 14. Apteka, Pl. Mickiewicza 10/1