Uwaga - kalkulator zawiera niezmienione stawki opłat - prosimy chwilowo nie korzystać z tego narzędzia

Kalkulator opłat za odpady

Typ nieruchomości

Nieprawidłowe dane

Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości

Nieprawidłowe dane

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

Nieprawidłowe dane

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [zł/osobę/miesiąc]

Nieprawidłowe dane

Pojemność pojemników w litrach

Stawka opłaty

Częstotliwość opróżniania pojemników

Ilość pojemników

Kwota opłaty [zł/miesiąc]

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Łączna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [zł/miesiąc]

Nieprawidłowe dane

 

Informacja na temat aktualnych stawek opłaty za odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Chorzowa.

 

Opłata dla mieszkańców, czyli dla nieruchomości zamieszkałych, jest uzależniona od ilości osób mieszkających w danej nieruchomości oraz od tego, czy osoby te prowadzą segregację odpadów:

  • jeżeli mieszkaniec segreguje odpady stawka opłaty wynosi 26,90 zł za osobę na miesiąc,
  • podwyższona stawka opłaty, jeżeli mieszkaniec nie segreguje odpadów wynosi 53,80 zł za osobę na miesiąc.

 

Opłata dla przedsiębiorców, czyli dla nieruchomości niezamieszkałych, zależy od wielkości pojemników na odpady komunalne, ich ilości oraz częstotliwości opróżniania. O wyborze tych danych decyduje przedsiębiorca.

Wielkość pojemnika Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady są segregowane Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady nie są segregowane
120 lub 140 litrów 18,00 zł 27,00 zł
240 litrów 36,00 zł 43,00 zł
1100 litrów 80,00 zł 103,00 zł
7 m3 556,00 zł 720,00 zł

 

Podstawa prawna: Podane stawki opłat zostały ustanowione:

Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XVI/308/15 z dnia 17 grudnia 2015r., którą można znaleźć tutaj

Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XXXVII/672/17 z dnia 25 maja 2017r., z którą można zapoznać się tutaj

oraz Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XIX/322/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 lutego 2020r., którą można przeczytać tutaj.