Informacja na temat aktualnych stawek opłaty za odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Chorzowa.

 

Opłata dla mieszkańców, czyli dla nieruchomości zamieszkałych, jest uzależniona od ilości osób mieszkających w danej nieruchomości oraz od tego, czy osoby te prowadzą segregację odpadów:

  • jeżeli mieszkaniec segreguje odpady stawka opłaty wynosi 28,90 zł za osobę na miesiąc,
  • podwyższona stawka opłaty, jeżeli mieszkaniec nie segreguje odpadów wynosi 57,80 zł za osobę na miesiąc.

 

Opłata dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie nieruchomości zamieszkałych - zależy od wielkości pojemników na odpady komunalne, ich ilości oraz częstotliwości opróżniania. O wyborze tych danych decyduje przedsiębiorca.

Wielkość pojemnika na odpady zmieszane Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady są segregowane Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady nie są segregowane
120 litrów 18,00 zł 36,00 zł
240 litrów 36,00 zł 72,00 zł
1100 litrów 165,00 zł 330,00 zł

 

Wielkość pojemnika na papier

Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady są segregowane Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady nie są segregowane
pojemnik lub worek 120 litrów 18,00 zł 36,00 zł
240 litrów 36,00 zł 72,00 zł
360 litrów 54,00 zł 108,00 zł
1100 litrów 165,00 zł 330,00 zł

 

Wielkość pojemnika na tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe

Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady są segregowane Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady nie są segregowane
pojemnik lub worek 120 litrów 18,00 zł 36,00 zł
240 litrów 36,00 zł 72,00 zł
360 litrów 54,00 zł 108,00 zł
1100 litrów 165,00 zł 330,00 zł

 

Wielkość pojemnika na szkło

Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady są segregowane Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady nie są segregowane
pojemnik lub worek 120 litrów 18,00 zł 36,00 zł
240 litrów 36,00 zł 72,00 zł
360 litrów 54,00 zł 108,00 zł
1100 litrów 165,00 zł 330,00 zł

 

Wielkość pojemnika na bioodpady

Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady są segregowane Stawka za jednokrotne opróżnienie, jeżeli odpady nie są segregowane
pojemnik lub worek 120 litrów 18,00 zł 36,00 zł
240 litrów 36,00 zł 72,00 zł
360 litrów 54,00 zł 108,00 zł
1100 litrów 165,00 zł 330,00 zł

 

Podstawa prawna: Podane stawki opłat zostały ustanowione:

Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XVI/308/15 z dnia 17 grudnia 2015r., którą można znaleźć tutaj

Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XXXVII/672/17 z dnia 25 maja 2017r., z którą można zapoznać się tutaj

Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XIX/322/20 z dnia 27 lutego 2020r., którą można przeczytać tutaj

Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XXIX/495/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. - do zapoznania tutaj

Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XLIV/730/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. - treść dostępna tutaj

oraz Uchwałą Rady Miasta Chorzów nr XLV/752/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. - treść