Szanowni Mieszkańcy

 

Ze względu na prace przy remoncie ulicy i torowiska zmuszeni jesteśmy wprowadzić dla części mieszkańców tymczasowe pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. Operacja ta obejmie budynki posiadające parzyste numery na odcinku od ul. Floriańskiej do ul. Styczyńskiego.


Dla wymienionych poniżej nieruchomości zostaną podstawione cztery zestawy pojemników obejmujące wszystkie rodzaje zbieranych odpadów (pojemniki w kolorze czarnym, żółtym, niebieskim i zielonym):

  • budynki przy ul. 3 Maja 24, 26 i 28 – tymczasowy zestaw pojemników będzie ustawiony przy budynku ul. 3 Maja 43;
  • budynki przy ul. 3 Maja 30 i 32 – tymczasowy zestaw pojemników będzie ustawiony przy budynku ul. 3 Maja 49;
  • budynki przy ul. 3 Maja 36, 38 i 40 – tymczasowy zestaw pojemników będzie ustawiony przy budynku ul. 3 Maja 59;
  • budynki przy ul. 3 Maja 42, 44, 46 i 48 – tymczasowy zestaw pojemników będzie ustawiony przy budynku ul. 3 Maja 67.

Miejsca, gdzie będą stały pojemniki zaznaczono na planach czerwonym kółkiem.

Terminy opróżniania pojemników:

  • czarne – 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki;
  • żółte – 2 razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki;
  • niebieskie – 2 razy w tygodniu, we wtorki i piątki;
  • zielone – 1 raz w tygodniu, w środy.

 

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane z dotychczasową częstotliwością, czyli raz na dwa tygodnie – w każdą środę w nieparzystych tygodniach roku – najbliższy odbiór tych odpadów odbędzie się 3 lutego. Gabaryty prosimy ustawiać przy pojemnikach tymczasowych na dzień przed harmonogramowym odbiorem.

 

Prosimy nie gromadzić żadnych odpadów na wewnętrznych podwórzach wskazanych nieruchomości, ponieważ firma wywozowa nie będzie miała możliwości ich odbioru!

remont ulicy