Szanowni Mieszkańcy

 

Od 1 czerwca 2020 r. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych SORCIK, który obecnie znajduje się przy ul. Bytkowskiej 15 zostają wprowadzone limity przyjęć dla niektórych odpadów.
Limitom podlegają:

  • odpady wielkogabarytowe – mieszkańcy mogą dostarczyć do punktu 3 tony odpadów w ciągu jednego roku – limit dotyczy jednego gospodarstwa domowego (mieszkania),
  • odpady budowlane i rozbiórkowe – do punktu mieszkaniec może przywieźć maksymalnie 1 tonę odpadów w ciągu jednego miesiąca – limit dotyczy jednego gospodarstwa domowego (mieszkania).

Limity przyjęć zostały wprowadzone uchwałą nr XXI/345/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – treść uchwały

PSZOK - SORCIK