A właściwie Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Uroczysko Buczyna”, obiekt, który został powołany Uchwałą nr XLIX/663/2001 Rady Miejskiej w Chorzowie w dniu 27 grudnia 2001r. Jest usytuowany w centrum aglomeracji śląskiej, wokół znajdują się takie duże miasta jak Katowice, Chorzów i Ruda Śląska.

Śląsk wielu osobom kojarzy się z wysoko rozwiniętym przemysłem, z licznymi, uciążliwymi dla środowiska zakładami przemysłowymi oraz gęstą siecią szlaków komunikacyjnych (dróg). Tymczasem w pobliżu autostrady A4 w Chorzowie, w okolicznych lasach zachował się unikatowy obszar przyrodniczy.

Na niewielkiej powierzchni 62,32 ha znajduje się fragment środowiska przyrodniczego, którego człowiek nie zdołał zmienić i zniszczyć. Odznacza się on dużym bogactwem flory i fauny. Na terenie Uroczyska znajduje się pięć zbiorników wodnych.

 

O dużej wartości przyrodniczej lasów Uroczyska świadczy wysoki wiek, dorodność, dobra kondycja oraz okazałość drzewostanów bukowych i częściowo olszowych. Bardzo wiele buków osiąga rozmiary drzew pomnikowych. Około 300 drzew ma powyżej 200cm obwodu w tzw. pierśnicy, czyli na wysokości 130cm, w tym aż 24 uzyskało wymiary kwalifikujące je jako pomniki przyrody.

 

Na omawianym terenie odnotowano 142 gatunki roślin naczyniowych. Na szczególną uwagę zasługują gatunki będące pod ścisłą kontrolą:

  • rzeżusznik Hallera,
  • storczyk,
  • pokrzyk wilcza jagoda,
  • sromotnik bezwstydny.

 

Występują również rośliny chronione częściowo:

  • kruszyna pospolita,
  • kalina koralowa.

 

Cennym walorem przyrodniczym są pozostawione powalone kłody i połamane konary, a także stojące martwe pnie. Są to naturalne okoliczności występujące na terenach o starszych drzewostanach, z ograniczoną ingerencją człowieka. Zwiększa to w dużym stopniu bioróżnorodność lasu, dostarczając siedlisk i bazy pokarmowej dla wielu organizmów, zwłaszcza grzybów, śluzowców, owadów oraz ptaków.

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
http://odpady.chorzow.eu/chorzowskie-cuda-przyrody/45-uroczysko-buczyna#sigProId86f3aac882