Park Redena został założony w 1874r. na najwyższym wzniesieniu miasta, na terenie wydzierżawionym od Spółki Brackiej. Jest on usytuowany pomiędzy ul. Parkową, ul. Mościckiego i ul. Lwowską. Obecnie ma powierzchnię ok. 6ha.

 

W latach 1898-1907 na terenie parku wybudowano restaurację, zakład ogrodniczy i szklarnię. Po I wojnie światowej zmieniono nazwę parku na „Góra Wyzwolenia”. Powstały dwa stadiony, baseny, korty tenisowe, hotel oraz mały zwierzyniec fauny krajowej. W Parku wybudowano dwupoziomowy schron dowodzenia, który obecnie jest odnowiony i udostępniony do zwiedzania.

 

Tuż po powstaniu Chorzowa przeniesiono z Knurowa i ustawiono na Górze Redena zabytkowy drewniany kościół. W późniejszym czasie część Parku na Górze Redena przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową. Obecnie park służy mieszkańcom jako teren do spacerów, rekreacji i zabawy na świeżym powietrzu.

 

W najwyższym punkcie Parku zlokalizowany jest wyrównawczy zbiornik wodny, który zasila w wodę Chorzów i Osiedle Tysiąclecia w Katowicach.

 

W drzewostanie Parku Redena przeważają drzewa liściaste. Najwięcej jest:

  • klonów pospolitych,
  • robinii białych,
  • lip szerokolistnych,
  • kasztanowców zwyczajnych,
  • buków pospolitych,
  • dębów szypułkowych,
  • brzóz brodawkowatych.

 

W Parku Redena rośnie jedyny okaz buka pospolitego odmiany płaczącej (Fagus sylvatica ‘Pendula’). Przepiękna korona tego drzewa zachwyca w każdej porze roku.

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
http://odpady.chorzow.eu/chorzowskie-cuda-przyrody/39-park-redena#sigProId5770b8fe69